Viktige datoer  2006 / 2007
 Betalingsterminer -skatt/avgift
 

                          Skattetrekk                           Merverdiavgift                    Forskuddskatt                    

                             Arbeidsgiveravgift                                                                  selvstendig                         

                                                                                                                               næringsdrivende

1. term

1. term 1. termin              15.03                                      10.04                                      15.03                                     

2. term 2. termin              15.05                                      10.06                                      15.05                                     

3. term 3. termin              15.07                                      10.08                                      15.09

4. term 4. termin              15.09                                      10.10                                      15.11

5. term 5. termin              15.11                                      10.12

6. term 6. termin              15.01                                      10.02

 

Frist f  Frist for innsending av årsregnskap m.m. til Regnskapsregisteret i Brønnøysund er 1 måned etter fastsettelse.

Etter 3 Etter 1. juli påløper gebyrer.

 Lønns- og trekkoppgave til Kommunekassereren 20. Januar
 Innsending av manuell selvangivelse for næringsdrivende er 31.Mars
 Innsending av elektronisk selvangivelse for næringsdrivende er 31.Mai